ДЕТСКИ АТРАКЦИОНИ

Оборудване за детски кътове и центрове на открито и закрито.

Проектиране и изграждане на детски кътове и центрове.

Изготвяме индивидуална оферта, след като се
запознаем с вашата визия и нужди.

Цени според Вашия проект.